PAMETNA PARTICIPACIJA
ZA PAMETNA MESTA


Poročilo posveta Pametna participacija za pametna mestaIzkušnje mest pri pripravi TUS - Trajnostne urbane strategije

Posvet PAMETNA PARTICIPACIJA ZA PAMETNA MESTA – TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE, je potekal v ponedeljek, 5. oktobra 2015. Posvet je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS inštitutom. Glavni namen posveta je bil predstaviti pomen, priložnosti in praktične izkušnje mest pri oblikovanju trajnostne urbane strategije za uspešen razvoj mesta in vlogo civilne družbe v tem procesu.

Po uvodnem nagovoru državne sekretarke Lidije Stebernak, v katerem je poudarila ključen pomen v vodenju odprtega procesa in sodelovanja mestnih uprav z vsemi relevantnimi deležniki v mestu v procesu priprav trajnostnih urbanih strategij, so mestne občine predstavila svoje izkušnje vključevanja in sodelovanja deležnikov v pripravo trajnostnih urbanih strategij.

Predstavitvam primerov dobrih praks pametne participacije za pametna mesta je sledila razprava na temo spodbujanja pametne participacije in spodbujanja vključevanja in sodelovanja civilne družbe v načrtovanje urbanega razvoja in izvajanja urbanih projektov. V razpravi je državna sekretarka mag. Tanja Bogataj izpostavila nujnost pravočasnega in do širše javnosti odprtega procesa oblikovanja mestnih politik in razvojnih strategij, kot pomembnega pogoja za uspešno in učinkovito usmerjanje urbanega razvoja.


Organizatorji

  •  

  • Združenje mestnih občin Slovenije

  • CeGD

    GoForeSight
    Institute