Gradiva

Predstavitve

Trajnostno načrtovanje prostora na primeru prenove stanovanjske soseske
Planina v Kranju

Janez Ziherl, Mestna občina Kranj in Aleš Peternel, APARH s.p.

Slovenj Gradec - Ubranost bivanja
Uroš Rozman, Mestna občina Slovenj Gradec

SOBOTA kot si jo želimo
Mojca Breščak, Razvojni center Murska Sobota

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – (CLLD) in kje so možnosti za zadružnike
Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (CLLD Community Lead Local Development)

Participativna priprava lokalnih akcijskih načrtov
Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora (IPOP)

Participacija pri načrtovanju prostora na lokalni ravni – projektADD
Vid Tratnik, Kulturno Izobraževalno Društvo PINA
Video: »PaziBuža«

Internet kot kazalnik participativne demokracije: primer priprave
Trajnostnih urbanih strategij v mestnih občinah

Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo (InePA)


Organizatorji

  •  

  • Združenje mestnih občin Slovenije

  • CeGD

    GoForeSight
    Institute