V Kristalni palači BTC v Ljubljani je 27. marca potekal prvi slovenski Urbani forum z naslovom »Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in GFS Inštitutom.

Zanimive predstavitve in poglede na prihodnje trende razvoja mest, predstavitve dobrih praks mestnih občin Slovenije in ključna sporočila prvega Urbanega foruma smo združili v poročilu Urbani forum 2015. Vabljeni k branju!


Urbani forum je združil preko 120 udeležencev iz vlade, mestnih in drugih občin, podjetnikov, predstavnikov civilne družbe in univerz, ki so razpravljali o pomembni vlogi mest pri oblikovanju priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije in prehodu na zeleno gospodarstvo.

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor, je v uvodnem nagovoru poudarila veliko vlogo mest za razvoj Slovenije. »Mesta so centri ustvarjalnosti novih kreativnih idej, so motor gospodarskega razvoja ter s tem ključnega pomena za razvoj države,« je povedala ministrica Irena Majcen. Bojan Kontič, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije in župan MO Velenje, je izrazil strinjanje z ministrico, da moramo dati mestom posebno priložnost in jih postaviti za nosilne centre trajnostnega razvoja Slovenije. Pomen trajnostnega razvoja in rezultate dolgoletnega vlaganja vanj je na primeru družbe BTC prikazal Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d.. ter predstavili kako se, z vključevanjem IT tehnologije in inovacij, BTC d.d. nadgrajuje v inovativno mesto. Možnosti uporabe tehnoloških rešitev za uspešnejši razvoj pametnih in inovativnih mest je na primeru inovativne Platforme za pametna mesta poudaril tudi Julij Božič, direktor IBM Slovenija.

Pomen investiranja v trajnostni razvoj in razvoj inovativnih mest je v govoru izpostavila Violeta Bulc, evropska komisarka za promet: »Mesta prihodnosti bodo inteligentna, razmišljujoča mesta. Mesta, ki bodo med seboj sodelovala, ne tekmovala.«

V razpravi na okrogli mizi so župani in predstavniki mestnih občin pozdravili dogodek iz vidika povezovanja in izpostavitve vloge mest. Poudarjeno je bilo, da je pomembno okrepiti sodelovanje 11 mestnih občin in njihovo vlogo v regionalnem okviru, sodelovanju z drugimi občinami ter iz vidika aktivacije razvojnih potencialov in pozitivne medsebojne konkurence. Med zaključki okrogle mize je Tanja Bogataj, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor izpostavila pomen učinkovitega upravljanja z viri v urbanih območjih za zeleno rast in dvig kakovosti bivanja, razvijanje novih orodij sodelovanja in upravljanja ter nadaljevanje dialoga in dvig ozaveščenosti glede soodločanja o javnih zadevah.»Za našo prihodnost je zelo pomembno na kakšen način se razvijajo naša mesta. Tako veliko zanimanje za prvi Urbani forum s stani občin, vlade, civilne družbe in podjetij ter vzpostavitev povezovanja, dialoga in sodelovanje med njimi v okviru Urbanega foruma, je pomemben korak k doseganju zastavljenih ciljev pametnega razvoja mest prihodnosti,« je prvi Urbani forum zaključil Blaž Golob, direktor GFS Inštituta.

Cilj povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov pri oblikovanju trajnostnega razvoja mest prihodnosti ostaja in se bo do našega prihodnjega srečanja v letu 2016 izvajal v okviru Platforme pametnih mest in spletne strani Urbani forum. Vabimo vas k sodelovanju in soustvarjanju vsebin!

Glas skupnosti - 'Pametna mesta' - kako je z Ljubljano? dr. Janez Koželj:


Namen platforme:
 1. Vključevanje različnih deležnikov pri oblikovanju prioritet trajnostnega razvoja mest,
 2. izpostavljanje interesov urbanega razvoja mest s poudarkom na 11 mestnih občinah,
 3. so-ustvarjanje EU Urbane agende,
 4. vzpostavitev komunikacijskega portala (Urbani forum spletno mesto),
 5. organizacija naslednjega II. Urbanega foruma v letu 2016, z namenom nadaljevanja razprave in vzpostavitve foruma kot tradicionalni dogodek.

Vabimo vas tudi k ogledu predstavitve govorcev I. Urbanega foruma, 11 mest Slovenije in foto galerije.Novice

Ljubljana, 27. 3. 2015
Ministrica Irena Majcen se je udeležila 1. Urbanega foruma v Sloveniji »

Tonski posnetki (mp3):

Organizatorji

 •  

 • Združenje mestnih občin Slovenije

 • CeGD

  GFS GoForeSight
  Institute